Przy dodawaniu faktury kosztowej możliwe jest dzielenie kosztów na:

  • grupy i typy kosztów
  • MPK
  • Pracowników

lub inne listy słownikowe stworzone na potrzeby danej firmy.
Podział kosztów - system DMS

Podział kosztów można zrealizować wg wartości kwotowych lub procentowych. System automatycznie sprawdza poprawność wpisanych wartości z wartością główną.

Przeczytaj również jak połączyć zarządzanie zamówieniami z fakturami kosztowymi.