Obieg faktur kosztowych

Obieg faktur kosztowych to podstawowy moduł w systemie tomDMS. Pozwala na przyspieszenie procesu obiegu dokumentów księgowych. Pracownicy posiadają dostęp do aktualnego statusu dokumentu, podglądu skanu oraz archiwum.

Główne funkcje

 • Konfiguracja ścieżki akceptacji
 • Przeglądanie i wyszukiwanie faktur wg dostępnych parametrów
 • Proste wprowadzanie faktury z możliwością dodania skanu  dokumentu
 • Dekretacja faktury wg określonej metody: grupy/typy kosztów, dział, pracowników, MPK
 • Możliwość dodawania komentarzy do faktur na każdym kroku akceptacji
 • Szybka akceptacja faktury kosztowej za pomocą jednego przycisku
 • Weryfikacja na białej liście podatników VAT
 • Podgląd historii zmian
 • Możliwość monitorowania budżetu (moduł Budżetów)
 • Możliwość przypisywania faktury do Zamówienia (moduł Zamówień)
 • Powiadomienia e-mail o oczekujących fakturach do zatwierdzenia i płatności
 • Zarządzanie listą kontrahentów
 • Zarządzanie Kosztami z podziałem na grupy, typy, działy, MPK
 • Zarządzanie listą użytkowników
 • System uprawnień użytkowników
 • Integracja z systememami księgowymi
Wypróbuj demo
Elektroniczny Obieg Dokumentów - tomDMS

Ścieżki obiegu faktur - dopasuj do potrzeb

Ścieżka może składać się z dowolnej liczby kroków/etapów.

W każdym etapie można określić warunków, jakie muszą być spełnione, aby dokument został przekazany do dalszego etapu.

Przykład:
wprowadzenie informacji o wartości faktury spowoduje przekazanie dokumentu do akceptacji przez Dyrektora, tylko gdy jej kwota przekroczy np. 5 000 PLN, w przeciwnym razie trafi ona do Kierownika.

Prosta i szybka akceptacja

Akceptacja faktury kosztowej sprowadza się do zmiany statusu z możliwością dołączenia komentarza. Może zająć 1 minutę.

Ewidencja faktur kosztowych

Nasz program obiegu faktur kosztowych pozwala na ręczne oraz automatyczne wprowadzanie dokumentów. W przypadku ręcznego dodania faktury do systemu

Wyszukiwanie faktur

tomDMS przechowuje i archiwizuje wszystkie wprowadzone dokumenty. Dzięki temu Pracownicy za pomocą wyszukiwarki mogą szybko odnaleźć szukaną fakturę oraz podejrzeć skan.

Powiadomienia email

System tomDMS pozwala na ustawienie przypomnień o oczekujących fakturach do akceptacji, terminach płatności, jak również eskalacji.

Integracja z systemem księgowym

tomDMS może być zintegrowany z dowolnym oprogramowaniem księgowym czy ERP, np. SAP, Sage,  Wapro, Assecco lub innymi.

WYBRANI KLIENCI

Planujesz wdrożenie systemu obiegu faktur?Wypróbuj demo