Elektroniczny obieg dokumentów

Poznaj funkcje i moduły systemu tomDMS
System tomDMS usprawnia i przyspiesza procesu obiegu dokumentów i faktur w firmie. Dzięki elastycznemu defniowaniu ścieżki akceptacji każdy dokument może być akceptowany według innych reguł. Pracownicy posiadają dostęp do aktualnego statusu dokumentów, podglądu skanu, archiwum dokumentów czy wyszukiwarki dzięki czemu błyskawicznie wyszukają dokument. Dzięki przypomnieniom email użytkownik zostanie powiadomiony o oczekującym dokumencie.

Główne funkcje

 • Pulpit użytkownika ze statystykami
 • Konfigurowanie ścieżek akceptacji
 • Przeglądanie i wyszukiwanie dokumentów
 • Dołączanie skanów dokumentów
 • Obsługa procesu zatwierdzania dokumentów
 • Możliwość dodawania komentarzy
 • Powiadomienia e-mail
 • Podgląd historii zmian
 • Generowanie potwierdzenia akceptacji
 • Raporty
 • Baza Pracowników
 • Zarządzanie budżetem działów/pracowników
 • Zarządzanie listami słownikowymi
  (np. statusy, typy dokumentów)
 • Zarządzanie Użytkownikami i grupami
 • Ustawianie uprawnień dla Użytkowników
 • Możliwość integracji z systemem księgowych
 • Integracja z Active Directory lub LDAP
Wyślij zapytanie
system DMS

Konfiguracja ścieżki akceptacji

tomDMS umożliwia skonfigurowanie ścieżki akceptacji dokumentu.

Prosty i szybki proces akceptacji

Proces akceptacji odbywa się zgodnie z ustaloną ścieżką akceptacji i sprowadza się do zmiany statusu z możliwością dołączenia komentarza.

Dowolny typ dokumentu

Dokumenty wprowadzane do tomDMS mogą być opisane są szerokim zakresem informacji co pozwala na obsługę dowolnego typu dokumentów, np. korespondencji, umów, zamówień, faktur kosztowych

Łatwy dostęp do dokumentów

tomDMS przechowuje i archiwizuje wszystkie wprowadzone dokumenty. Dzięki temu Pracownicy za pomocą wyszukiwarki mogą szybko odnaleźć szukany dokument.
Dla każdego użytkownika istnienie możliwość nadania uprawnień do dokumentów oraz roli jaką będzie pełnił w ścieżce akceptacji.

Monitoring i przypomnienia e-mail

System tomDMS pozwala na ustawienie przypomnień o oczekujących dokumentach do akceptacji. Pracownik również na swoim pulpicie ma podgląd do listy oczekujących dokumentów.

Integracja z systemem księgowym

tomDMS może być zintegrowany z dowolnym oprogramowaniem finansowo-księgowym czy ERP, np. SAP, Sage,  Wapro.

Planujesz wdrożenie systemu obiegu dokumentów?Zapytaj o ofertę