W ramach rozwoju aplikacji tomDMS został stworzony moduł zarządzania budżetem dostępnym w ramach Obiegu Faktur Kosztowych.

Główne funkcje

  • Definiowanie budżetu i przydzielanie do działu lub pracownika
  • Ustawianie wysokości i ważności budżetu (od-do)
  • Automatyczna weryfikacja budżetu podczas dodawanej faktury kosztowej
  • Raport wykorzystania budżetu z podziałem na działy lub pracowników

 

Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu obiegu faktur i dokumentów tomDMS, wyślij zapytanie.