Jednym z elementów Intranetu wdrożonego w firmie budowlanej Grupa PBI jest moduł Repozytorium Dokumentów.

Moduł pozwala na przechowywanie i udostępnianie plików w dowolnych formatach.

Funkcje modułu

  • Tworzenie Katalogów
  • Kopiowanie plików (wiele jednocześnie) o dowolnym formacie
  • Pobieranie plików
  • Wyszukiwarka plików
  • Podgląd plików
  • Możliwość ustawiania blokady na pobranie
  • Zmiana nazwy, kopiowanie, przenoszenie plików/katalogów w ramach struktury katalogów
  • Ustawianie uprawnień dostępu do katalogów lub plików
  • Tworzenie linku do pobrania pliku zabezpieczonego hasłem, z terminem ważności

 

Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem tomDMS, wyślij zapytanie.

 

Grupa PBI składa się z pięciu przedsiębiorstw o profilu wykonawczym, jednej spółki zajmującej się produkcją mas bitumicznych – PBI WMB  oraz jednej spółki powołanej do koordynowania pracą sprzętu  i transportu  w grupie – PBI Sprzęt. Zarządzaniem spółkami Grupy oraz zapewnieniem obsługi księgowej, kadrowej, prawnej jak i BHP dla całej Grupy zajmuje się  spółka PBI Holding.

pbi_new1