Obieg dokumentów istnieje w każdej firmie bez względu na jej wielkość. Ponieważ przetwarzanie dokumentów: umów, faktur kosztowych, wniosków urlopowych czy zamówień wiąże się z określonym procesem w czasie, tradycyjny obieg dokumentów w wersji papierowej staje się często nieefektywny, kosztowny i narażony na ryzyko ludzkich błędów.

Istnieje wiele powodów ekonomicznych dla których opłacalna jest inwestycja w elektroniczny obieg dokumentów tomDMS.

Główne zalety systemu tomDMS:

  • Mniejsze koszty pracy związane z dekretacją i zatwierdzaniem
  • Szybszy, prostszy i zunifikowany proces akceptacji
  • Centralizacja dokumentów
  • Wyeliminowanie zagubionych dokumentów
  • Sprawniejsza komunikacja
  • Zarządzanie dokumentami z dowolnego miejsca
  • Bezpieczeństwo dokumentów

 

Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu tomDMS,