Wdrożenie obiegu dokumentów

Najważniejsze kroki

Wdrożenie obiegu dokumentów podzielone jest na kilka głównych kroków:

Analiza procesów biznesowych

W ramach tego zadania analizujemy jak wyglądają dotychczasowe procesy w firmie. Dobrą praktyką jest dopasowanie systemu DMS do aktualnie obowiązującego obiegu dokumentów ale jest to również dobry moment na zweryfikowanie ich efektywności.

Dopasowanie systemu tomDMS

Istnieje możliwość dopasowania funkcjonalności systemu do indywidualnych potrzeb. W trakcie prac realizujemy również integrację z zewnętrznymi systemami księgowymi.

Wdrożenie i konfiguracja

W tym kroku instalowany jest system na serwerze, wykonywana jest ewentualna migracja danych i konfiguracja system.

Testy systemu

Testy przeprowadzane są w ciągu całego projektu, które kończą się testami finalnymi.

Szkolenie

Realizujemy szkolenie dla administratorów i użytkowników systemu.

Uruchomienie systemu

Uruchomienie systemu i oddanie do użytkowania.

System obiegu faktur

Planujesz wdrożenie obiegu dokumentów?Zapytaj o ofertę